" HISTORY OF WT POLYTECH CO,. LTD. "

เริ่มก่อตั้งบริษัท เมื่อปี พ.ศ. 2533 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 30 ปี
โดยการบริหารงาน
ท่านผู้บริหาร คุณสุชาติ เอี่ยมวีระวงศ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิว.ที.โพลีเทค จำกัด)
ทั้งนี้ท่านฯ ยังให้คำขวัญ แก่พวกเราชาว WT เพื่อตอกย้ำถึงความใส่ใจแก่ลูกค้าที่ว่า

" เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า "

สีประจำองค์กรของเรา คือ น้ำเงิน / ขาว
ซึ่งหมายถึง ความมั่นคงที่ได้มาโดยความบริสุทธิ์

WT POLYTECH CO,. LTD. เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง งานตกแต่งที่ใช้พีวีซีเป็นวัตถุดิบ
หลักในการผลิต สูตรการผลิตสินค้าทุกชิ้นที่ใช้ เป็น UPVC อาทิ ชุดครัวบานซิงค์ ประตู และอื่นๆ อีกหลายรายการ

จุดเด่น : เราผลิตสินค้า ที่เน้นคุณภาพ หลากหลาย เพื่อความพึ่งพอใจในลูกค้า
โดยเฉพาะ งานคลาสสิค และงานเลียนไม้ธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ที่เรานำพีวีซีมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า งานก่อสร้างและงานตกแต่ง

ก็เพื่อมุ่งเน้นอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ การทดแทนไม้ธรรมชาติ ที่นับวันจะยิ่งน้อยลง ส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนี้ด้วย บริษัทฯ มีเครื่องจักรในการผลิตสินค้าจัดจำหน่าย ที่ทันสมัยพร้อมทีมงานผู้ผลิต ที่มีทั้งประสบการณ์และความชำนาญ ได้รับการอบรมในกรรมวิธี การผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับต่อผู้ใช้งานโดยตรง เรามีการพัฒนาสินค้าทั้งในด้านคุณภาพและรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร จึงทำให้เราเป็นผู้นำด้าน การผลิตสินค้าประเภทพีวิซี จากการยอมรับที่ผู้ใช้ ได้สัมผัสถึงคุณภาพอันแท้จริง

การคัดสรรเลือกวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อคุณภาพ รวมทั้งเคมีภัณฑ์ที่ปราศจากสารตะกั่วเจือปน เพื่อให้ท่านมั่นใจในคุณภาพสินค้าที่ทางบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายมีอายุยาวนานกว่ายี่ห้ออื่นๆ สีสรรสวยสด ปราศจากปัญหาจุดด่างดำ เชื้อราหรือแบคทีเรีย ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ตลอดอายุการใช้งาน เราจึงกล้าออกใบรับประกันคุณภาพสินค้า !!!

ภายใต้เครื่องหมายการค้า
WT , SAMSON , SAMSON มอก. , REINIGER , SAMSON Glun , Plastex , Loila